brytje

hogge kjøtstykke til middag (med brythogg)

Infinitiv
brytje
Presens eintal
brytjar
Presens fleirtal
brytje
Preteritum eintal
brytja
Preteritum fleirtal
brytja
Perfektum eintal
brytja
Imperativ eintal
brytj!
Imperativ fleirtal
brytji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (05.06.2014)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (06.01.2018)
Id fra gammalt system:
12157
Intern kommentar:
KKH: Brythogg vart vel sagt om ei øks som var gorrskjemd, som var bruka til å hogge kjøt med. Brytøks vart vel sagt om øksi som ein bruka til å hogge kjøt med.