veirsimle

simla / simlene som står og held vakt medan resten av reinsdyrflokken ligg og kviler

Ubunden form eintal
veirsimle
Bunden form eintal
veirsimlâ
Dativ eintal
veirsimlunn
Ubunden form fleirtal
veirsimlu
Bunden form fleirtal
veirsimlun
Dativ fleirtal
veirsimló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.09.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (01.02.2006)
Id fra gammalt system:
1213
Intern kommentar:
SJ: Einar Brokke hevdar at dette er eit kjent fenomen for jegerane på vesteheia.