øystre

stor ause til å ause opp syrpa frå syrpekjèri over i rostekjèri

Ubunden form eintal
øystre
Bunden form eintal
øystrâ
Dativ eintal
øystrunn
Ubunden form fleirtal
øystru
Bunden form fleirtal
øystrun
Dativ fleirtal
øystró
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Bruksting til hushaldet
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (22.02.2014)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (27.10.2016)
Id fra gammalt system:
12007
Intern kommentar:
JK 19.9.16 BKR kriver: fyst ein hev havt kveikji ne i vodda so rører og auser i med øystrinn. Øystr = ei avlang nute med eit langt skapt som gjeng ut frå dei eine langlene. Ei øystr er sjavvaksi = skaptet er ihopvakse med nuta. Bøygjing: ei øystr-øystri-øystre -øystrinn