missøyme

smal kanting av tøy (td øvst i stakkslínó)

Denne lisle remsâ kan brúkast ti' a missøyme.

Ubunden form eintal
missøyme
Bunden form eintal
missøymâ
Dativ eintal
missøymunn
Ubunden form fleirtal
missøymu
Bunden form fleirtal
missøymun
Dativ fleirtal
missøymó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Klede og sko
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.09.2013)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (01.05.2015)
Id fra gammalt system:
11764