nystøskje

øskje av tre til å ha lefser i (bruka til å ha mat i for ei kvinne som hadde fødd barn)

Ubunden form eintal
nystøskje
Bunden form eintal
nystøskjâ
Dativ eintal
nystøskjunn
Ubunden form fleirtal
nystøskju
Bunden form fleirtal
nystøskjun
Dativ fleirtal
nystøskjó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Bruksting til hushaldet
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (05.09.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11739