fustak

reim attom rova på hesten (del av hesteselen)

Ubunden form eintal
fustak
Bunden form eintal
fustakji
Dativ eintal
fustakjæ
Ubunden form fleirtal
fustak
Bunden form fleirtal
fustakjí
Dativ fleirtal
fustakó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gyro T. Homme / Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (12.05.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11610