bægflette

flå skinnet av eit slakt utan å krossriste (for å få det av heilt, td når skinnet skal brukast til mjø̀lhít)

Infinitiv
bægflette
Presens eintal
bægfletter
Presens fleirtal
bægflette
Preteritum eintal
bægflette
Preteritum fleirtal
bægflette
Perfektum eintal
bægflett
Imperativ eintal
bægflett!
Imperativ fleirtal
bægfletti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.04.2013)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (24.04.2013)
Id fra gammalt system:
11552