timremannskåne

trebukk med lange veidehorn (Acanthocinus aedilis)

Ubunden form eintal
timremannskåne
Bunden form eintal
timremannskånâ
Dativ eintal
timremannskånunn
Ubunden form fleirtal
timremannskånu
Bunden form fleirtal
timremannskånun
Dativ fleirtal
timremannskånó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.04.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (20.06.2014)
Id fra gammalt system:
11516
Intern kommentar:
Diskusjon på Facebook, juni 2014 viser at det er kåna som har lange veidehorn, ikkje hannen. L. Jansen, Åshild Rysstad m.fl er siker på dette. Åshild meiner òg at det er kåna som bit, og det meiner eg (Sigurd) og å ha høyrt då eg var liten. Ingen av valldølane i gruppa tykkjest kjenne dette ordet, heller ingen frå Valle kommenterte på Facebook, så kanskje er dette eit hylestadord?