evstemæ

"øvst oppe ved"

Preposisjon
evstemæ
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Preposisjon
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.03.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11449