troddeklýsse

svart og kornaktig flekk på innsida av hasane (bakføtene); helst berre bruka i fleirtal

Ubunden form eintal
troddeklýsse
Bunden form eintal
troddeklýssâ
Dativ eintal
troddeklýssunn
Ubunden form fleirtal
troddeklýssu
Bunden form fleirtal
troddeklýssun
Dativ fleirtal
troddeklýssó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Jon Kjelleberg
Registrert av:
Sigurd Brokke (22.02.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11424