vassdøye spònen

leggje garnet i heitt vatn før ein turkar det (ved spinning)
Sjå også spòni og fissdøye spònen.

Infinitiv
vassdøye spònen
Presens eintal
vassdøyar spònen
Presens fleirtal
vassdøye spònen
Preteritum eintal
vassdøya spònen
Preteritum fleirtal
vassdøya spònen
Perfektum eintal
vassdøya spònen
Imperativ eintal
vassdøy spònen!
Imperativ fleirtal
vassdøyi spònen!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.02.2013)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (05.02.2013)
Id fra gammalt system:
11385