vassdøye spònen

leggje garnet i heitt vatn før ein turkar det (ved spinning)
Sjå også spòni og fissdøye spònen.

For at inkji gåni snorglar seg kan an vassdøye spònen.

Infinitiv
vassdøye spònen
Presens eintal
vassdøyar spònen
Presens fleirtal
vassdøye spònen
Preteritum eintal
vassdøya spònen
Preteritum fleirtal
vassdøya spònen
Perfektum eintal
vassdøya spònen
Imperativ eintal
vassdøy spònen!
Imperativ fleirtal
vassdøyi spònen!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2022)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.02.2013)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (05.02.2013)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (05.02.2013)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (12.02.2022)
Id fra gammalt system:
11385
Intern kommentar:
Lydfil: Les "spò-nen" (trykk på fyrste staving)