fissdøye spònen

grave garnet ned i sauetalle for ei tid (om veving; for å hindre at garnet snorglar seg)
Sjå også spòni og vassdøye spònen.

Infinitiv
fissdøye spònen
Presens eintal
fissdøyar spònen
Presens fleirtal
fissdøye spònen
Preteritum eintal
fissdøya spònen
Preteritum fleirtal
fissdøya spònen
Perfektum eintal
fissdøya spònen
Imperativ eintal
fissdøy spònen!
Imperativ fleirtal
fissdøyi spònen!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.02.2013)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (05.02.2013)
Id fra gammalt system:
11386