søylut'e

sølete

Hankjønn
søylut'e
Hokjønn
søylut
Inkjekjønn
søylut
Fleirtal
søylute
Komparativ
mei' søylut'e
Superlativ
mest'e søylut'e
Bunden
 
Hankjønn
søyluti
Ho/inkjekjønn / feirtal
søylute
Komparativ hankjønn
mei' søyluti
Superlativ hankjønn
mest'e søyluti
Registrerings­grunn
Annan skrivemåte / uttale
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut Trydal / Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (01.12.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11336