birkje (V)

tappe bjørkesaft frå bjørk
Sjå også birkji og renne birkji (H)

Fysst èg birkjer, så bòrar eg hòl gjænom bjørkeborkjen, klemmer fast a slòk av blèk å sèt'e a flaske nédundi, néd'å jórdinn. An kan au skjère av a grein, å hengje på a flaske for å samle opp birkjen.

Infinitiv
birkje
Presens eintal
birkjer
Presens fleirtal
birkje
Preteritum eintal
birkte
Preteritum fleirtal
birkte
Perfektum eintal
birkt
Imperativ eintal
birk!
Imperativ fleirtal
birkji!
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Planter, blomar og tre
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (12.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (04.04.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (10.09.2005)
Id fra gammalt system:
1129
Renne birkji
Renne birkji Vi' an birkje, lýt an gjère det tí'legt om våri. photo_camera Svein Jore (08.05.2005)
Intern kommentar: