tomlungji

vottar med tomme og peikefinger kvar for seg (bruka til å setje snarer)

Ubunden form eintal
tomlungji
Bunden form eintal
tomlungjen
Dativ eintal
tomlungjæ
Ubunden form fleirtal
tomlunga
Bunden form fleirtal
tomlungan
Dativ fleirtal
tomlungó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Klede og sko
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Kjelde (fritekst):
Gunhild Espetveit
Registrert av:
Sigurd Brokke (17.11.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
11258