svidre

flyge att og fram (leikande); td om fuglar

Infinitiv
svidre
Presens eintal
svidrar
Presens fleirtal
svidre
Preteritum eintal
svidra
Preteritum fleirtal
svidra
Perfektum eintal
svidra
Imperativ eintal
svidr!
Imperativ fleirtal
svidri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.09.2012)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (10.12.2017)
Id fra gammalt system:
11117
Intern kommentar:
Forkl frå IVH (fuglar) KKH: "allstødt prika ' an å sviddra mæ rovunn.." (Sogor frå Sætisdal) S og S, s. 57.