dille

lee på rova

Infinitiv
dille
Presens eintal
dillar
Presens fleirtal
dille
Preteritum eintal
dilla
Preteritum fleirtal
dilla
Perfektum eintal
dilla
Imperativ eintal
dill!
Imperativ fleirtal
dilli!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (27.10.2010)
Id fra gammalt system:
2991