sær'e

nærtakande (for td kritikk, toler lite)

Hankjønn
sær'e
Hokjønn
sær
Inkjekjønn
sært
Fleirtal
sære
Komparativ
særare
Superlativ
særaste
Bunden
 
Hankjønn
særi
Ho/inkjekjønn / feirtal
sære
Komparativ hankjønn
særari
Superlativ hankjønn
særasti
Registrerings­grunn
Annleis bruk / tyding
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (23.08.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (23.08.2012)
Id fra gammalt system:
11000