ljårefjø̀l

fjøl til å tette att ljåren med

Ubunden form eintal
ljårefjø̀l
Bunden form eintal
ljårefjø̀lí
Dativ eintal
ljårefjø̀linn
Ubunden form fleirtal
ljårefjø̀li
Bunden form fleirtal
ljårefjø̀lin
Dativ fleirtal
ljårefjø̀ló
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.04.2012)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (29.10.2012)
Id fra gammalt system:
10872
Ukjent ord, sikker kjelde