skuldre

tale hardt til, herske

Infinitiv
skuldre
Presens eintal
skuldrar
Presens fleirtal
skuldre
Preteritum eintal
skuldra
Preteritum fleirtal
skuldra
Perfektum eintal
skuldra
Imperativ eintal
skuldr!
Imperativ fleirtal
skuldri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (26.04.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10860
Ukjent ord, sikker kjelde