trampesoks (H)

fotsaks til å fange rev, mår og røysekatt i

Ubunden form eintal
trampesoks
Bunden form eintal
trampesoksí
Dativ eintal
trampesokinn
Ubunden form fleirtal
trampesoksi
Bunden form fleirtal
trampesoksin
Dativ fleirtal
trampesoksó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Jakt, fangst og fiske
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (12.09.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.11.2004)
Id fra gammalt system:
1067