létteklòv'e

stokk i kvernhus til å lette kvernsteinen med (står loddrett, nede fast i grunnskiet)

Létteklòven brúkar an ti' lypte den evri kvinnesteinen for å kunne stidde ko gróvt ell' fínt an vi' have mjø̀li.

Ubunden form eintal
létteklòv'e
Bunden form eintal
létteklòven
Dativ eintal
létteklòvæ
Ubunden form fleirtal
létteklòva
Bunden form fleirtal
létteklòvan
Dativ fleirtal
létteklòvó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Hus
Innlese av
Gunhild Espetveit (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (02.10.2011)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (12.10.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (09.09.2015)
Id fra gammalt system:
10359
Intern kommentar:
Notat juli 2015: Letteklóvi: loddrett stokk frå "grunnskjítti" opp til <#12953#léttevågjí> (del av lyfteordninga i ei kvern)
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål