vekkje

1. lyden som eldre vekkjeklokker lagar før heil time
2. verte omvend
3. vekkje

1. Det vekkjer i húsklokkunn fyre heil'e tími.
2. Targjær vart'e vekt då 'u va' ung, å hèv'e alli faddi.
3. "Fari stilt, inkji vekkji meg, bonn!"

Infinitiv
vekkje
Presens eintal
vekkjer
Presens fleirtal
vekkje
Preteritum eintal
vekte
Preteritum fleirtal
vekte
Perfektum eintal
vekt
Imperativ eintal
vekk!
Imperativ fleirtal
vekkji!
Registrerings­grunn
Annleis bruk / tyding
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Kyrkja og religiøst liv , Anna
Innlese av
Gunhild Espetveit (2016)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.09.2011)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (27.05.2015)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (12.07.2016)
Id fra gammalt system:
10310
Intern kommentar:
Forkl 1: OJR.
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål