Stevrekkje av Sigurd Brokke

Talemåli - det fram ska' bèrast,
n'i blautekakā det snart kan skjèrast.
Mæ brjótarnappæ mi stande klar,
i dag æ opning av "vallemal".

I åró trjú hav' mi trugji arbeitt,
i skoltó hèv' der vòr' helste sjóheitt.
Gjèr' grundigt arbei' - va' fysste bó',
å dugna'såndí - ja den va' gó'!

A nýbròt - kan an programmi kadde,
mi trú det hǿver for meste adde.
An kan a órd i kverr bøygjing sjå,
å an fær forklåring - å líte på.

Bileti, lýdfíl å setningsdǿmi,
"enn spón'" i fleirtal - trú dèt æ "spǿni"?
Om alt æ rétt æ 'kji godt å spå,
hav' mi gjårt gali - så meld ifrå!

Itt d'æ slagregn å grusti úti,
då kan enn PC'e sløkkje súti.
Mi trú at fókk kåm' ti' sitje pal,
å leit' å granske - på "vallemal".

Sigurd Brokke
Skriva til opninga av www.vallemal.no, 13.10.2005