To gamlestev og tre nystev

Lesne av Knut K. Homme i 2009

Gamlestev

Så vént som der æ i Sætisdal,
dèt kan eg alli seie.
Bekkjin renne ó' bergó né
å av úti Otre breie.

(Gunnar Tarjeisson Rysstad 1867-1928)

Åne renn'e midt i dalæ
I krikka å mange slengji.
'Å båe léa, i slåtteteigó
sulle si jentu å drengji.

(Jon Bjørgulvsson Rysstad 1877-1966)

Nystev

An spilemann' ska du alli take,
'an ligg'e borti kverr heilagdag'e.
'An sullar borti kvær heilaghæg,
å så æ du eisemó líkevæl.

(Bjørgulv Gunnarsson Straume 1848-1932)

No gjeng'e dansen så létt iv' tili,
for spræk' æ gúten å trolskt æ spili.
'An spenner bjalkjen i hallingkast,
Mæ slåtten eggjar så vilt å kvasst.

(Hallvard Såvisson Ryssad 1870-1937)

Kjenn jólefréen, han rår i landæ,
å spurven èt'e av fuglebandæ.
Nò hav' mi èt' åkkå mett' å gla
av lefsekling'e å næpespa.

(Torbjørg Aamlid Paus 1923-2000)