Ordtøkje lesne av Knut K. Homme

Dèr maten vare gjèven, vi' 'an vère.
Grauten hèv' fleire kveikt 'ell 'an hèv bleikt.
Brent brau å súrt saup legg'e an mann'e å njó.
'An svelt' inkji den som tykt bít'e.
Det an inkji veit, hev an 'kji vóndt av.
Det æ alli verre 'ell å vite líti.
Kåvebåsen æ best'e.
Det líkar kvær sin styggingji.
Det æ hætt om eitt auga.
An gó'e hest'e å a gó kåne sèt'e an mann'e på fót.
Det æ alli nòkå ting så gali at det inkji æ godt for nòkå.
An kan líke godt leggje elskjen ti' an lórt'e som ti' a lilje.
Det gjeng'e inkji å have tvei stóre néd i ein sekk'e, då sprekk' 'an.
Det æ alli verre 'ell mæ fillesmòloggó; det æ snartí måte, men d'æ verre å stappe.
Det som fydder, dèt fǿr.

Knut K. Homme
Innlese i 2009