Forteljing lese av Liv Helga Brokke

Denne stutte forteljinga vert av internettsida http://www.aesoplanguagebank.com/ samla inn på mange ulike språk og dialektar.

Nórdavinden å sólí drógest om kvæ som vår’ sterkast’e då der kåm enn mann’e gangandi, mæ a tykk frakke på si. Da vurte einige om at den av da som fysst’e greidde å få frakkā av mannæ, sill' reiknast for å vèr’ sterkast’e. Nórdavinden blés så fælt ’an kunna, men ti’ mei’ ’an blés, ti’ mei’ nappa mannen att’e frakka sí. Seist’e gav nórdavinden opp. Så va’ det sólís túr’e. ’U skjein bå’ heit å gó, å mannen tók av si frakkā. Nórdavinden måtte barre gódtake at sólí va’ sterkare.

Lese av Liv Helga Brokke
Innlese i 2009