rúse

lage bråk

Rúsi 'kji så fælt at di vekkje båni!

Infinitiv
rúse
Presens eintal
rúsar (1)
Presens fleirtal
rúse (1)
Preteritum eintal
rúsa (1)
Preteritum fleirtal
rúsa (1)
Perfektum eintal
rúsa (1)
Perfektum fleirtal
rúsa (1)
Imperativ eintal
rús (1)!
Imperativ fleirtal
rúsi (1)!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2023)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Kjelde (fritekst):
Eivind S. Berg
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.04.2019)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (14.09.2022)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (24.05.2023)
Intern kommentar:
SB: Ukjent ord og ordklasse i fylgje gruppa. Tysk"u" i lista etter Eivind. Uttalen er ú i fylgje KKH.