ǿrne

vere utolmodig

Kò ǿrnar du etti, mi have gó' tí'!

Infinitiv
ǿrne
Presens eintal
ǿrnar
Presens fleirtal
ǿrne
Preteritum eintal
ǿrna
Preteritum fleirtal
ǿrna
Perfektum eintal
ǿrna
Perfektum fleirtal
ǿrna
Imperativ eintal
ǿrn!
Imperativ fleirtal
ǿrni!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2022)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (16.09.2020)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (16.09.2020)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (13.04.2022)