hutte

åtvare med handa i veret

Jóhans hutta mæ hondinn for å hindre at ungan som våre mæ på saueleitingjinn, å våre langt ifrå, gjåre nåkå gali.

Infinitiv
hutte
Presens eintal
huttar
Presens fleirtal
hutte
Preteritum eintal
hutta
Preteritum fleirtal
hutta
Perfektum eintal
hutta
Perfektum fleirtal
hutta
Imperativ eintal
hutt!
Imperativ fleirtal
hutti!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid , Anna
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (27.09.2023)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (27.09.2023)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (27.09.2023)