hæ'binde

binde lodda/leista (ei slags hekling)

Infinitiv
hæ'binde
Presens eintal
hæ'bind'e
Presens fleirtal
hæ'binde
Preteritum eintal
hæ'batt
Preteritum fleirtal
hæ'bunde
Perfektum eintal
hæ'bunde
Perfektum fleirtal
hæ'bind
Imperativ eintal
hæ'bind!
Imperativ fleirtal
hæ'bindi!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_ 3

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (15.06.2019)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke