dreltnast

verte tyngre (td høy som har fått regn på seg)

Infinitiv
dreltnast
Presens eintal
dreltnest
Presens fleirtal
dreltnast
Preteritum eintal
dreltnast
Preteritum fleirtal
dreltnast
Perfektum eintal
dreltnast
Perfektum fleirtal
dreltnast
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (22.06.2019)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (22.06.2019)