Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på O: 27 | Totalt: 2769 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check ó' båneeigninn

uttrykk bruka om kvinne som er for gammal til å få born

Turíd va' mest'e femtí då 'u gjipte seg, så 'u va' ó' båneeigninn.

check ó' eignó

ut or/frå eigedomen

Da funne att'e hesten langt ó' eignó

check ó' fòtó

"på felgen" (bruka i samband med noko som ikkje er brukande, ikkje i stand, i dårleg forfatning, øydelagd)

Du hèv' gjengje mæ desse sokkó ti' da æ plent ó' fòtó. Det æ så mykji verre å stelle itt det æ ó' fòtó. Desse buksun have plent kåme 'ó fòtó, men nò hèv' eg kraka å bǿtt det líkaste eg kan.

check ó' lé'i

ut av ledd

Eg datt på skjí å vrei hærí ó' lé'i.

check ó' sta'i

1. "kome av flekken" (uttrykket er ubunden dativ)
2. flytje eit lite grann, kome ut av stilling

1. Det gjekk så seint mæ 'ó Augund, 'an kåm mest'e alli 'ó sta'i.
2. Den eini av dei evri honnsteinó hèv' kåme 'ó' sta'i. Òlâv flutte búí sí ó' sta'i, 'u stó' førr'e midt i råsfaddæ.

check ó' sýni

ut av syne

'U sleppt' 'ó alli ó' sýni.

check ó' vóninn

uttrykk bruka om når ein har gjeve opp vona om eitt eller anna

Eg va' plent ó' vóninn, men nò gjekk det godt líkevæl.

check ó' vónó

ikkje håp (om eit eller anna); td bruka i samband med kvinner som ikkje vert gravide

Nò æ eg plent ó' vónó, eg veit alli kòr' eg ska' leite ette dessa lykló.

check odd fjóre

alle fire; om jenter (eldre bøyingsformer)

Da kóme odd fjóre systan ti' mǿtæ.

check òke si / uke si

1. flytje seg sidelengs når ein sit på ein benk eller pad
Somme seier "èke si".
2. gli eller skri på hardt og glatt underlag

1. An lýt òke si fysst der kjæm'e fleire fókk innat bóræ. Kunne di 'kji òke dikkå nòkå hít, så dei hí au få sitje?
2. Mi ljóte òke åkkå 'å fuinn né'etti.

check okle ihóp

føye saman to taksperrer med ein treplugg i toppen

I mǿnæ æ raptan okla i hóp, tèkje út ti' hæltis, å mæ trénagli igjænom.

check oks, oks, oks!

uttrykk for å øse opp amtsstúten ved paring

"Oks, oks, oks" sa Lidvår, då stúten sýnte lítí int'resse for kjýrinn.

check om ananné (V)

om einannan

I gamle dage så gjinge da om ananné bå' býtti å fænåren, på støylæ. 

check óm av / ómen av

veik ljod på lang avstand som såvidt høyrest

An høyrer ómen av trafikkjæ evst i líinn.

check om inkji

1. øydelagd
2. forbi, avslutta
Sjå også vère.

1. Nò æ sykkelen min om inkji, så nò lýt eg kaupe mi ný'e. Det varte helst'e om inkji det 'an stelte .
2. Det varte om inkji mæ 'enn Tóre å 'ó Gunnår.

check om mǿnó

om morgonane

Mi æ 'kji så tí'lège om mǿnó som førr'e. Det æ så vóndt å ríse opp om mǿnó. Eg æ så fillen om mǿnó, eg tikjest alli kåm' i gong med det eg ha' sillt.

check om pass

om lag

Da båre klingjen i fòt, da ha' om pass ei lefse ti' manns.

check omennanné (H)

om einannan

Kara å kvendi sitje omennanné i kjyrkjunn no for tí'inn.

check òni í

trivsel av, glede av

Dei gamle støylsbúin va' der gó'e òni í. Der æ mykji òni í å sitje å elle, kalde vetrekvelda.

check onnó fòrí

annakvar fòr i potetåkeren

Eplí vorte sette i onnó fòrinn.
check onnó gongjí

annankvar gong

Mi siptest ti' kjøyre onnó gongjí, mi arbeidde på dei same anleggjæ.

check òpí jórd

nypløgd mark, pløgd grasvoll (t.d. potetåker som er hausta)

Det va' mei' òpí jórd i gamle dage 'ell det æ nò.

check opp slòv å néd hurrandi

tung bakke opp men verre ned att (Gamalt or Sætesdal)

"Opp slòv å néd hurrandi!", sa Tårål, då 'an gjekk midjom Òveinang å Homm.

check oppat

opp til

Gró reiste oppat vårfjósæ, 'u sille mókke ti' kvelds.

check opp'tt' av dage

person som er svært lik ein av sine forfedrar (i utsjånad, tale- eller veremåte)

Det æ som å sjå 'an Ånund opp'tt' av dage, fysst an sér 'an Gunnår.

check opp'å

oppe i andre høgda i eit hus

Pål va' oppå då bassan kóme stormandi inn i stògâ. Mi liggje oppå, for dèr æ nåkå vermdi ifrå stògunn undi. "Gófa oppå", kadda mi 'an Gófa som búdde på tré'i.

check ormeslikka bèr

blåbær som er blanke og svarte

Ormeslikka bèr æ líke góe som aire blåbèr.