Ordliste

Søketips

Dialektord i søkjefeltet

Når ein skriv inn eit dialektord i søkjefeltet i ordlista, kan det vere ei utfordring å vite korleis ordet er stava. Det kan difor vere lurt å berre skrive inn dei fyrste eller siste bokstavane i ordet. Leitar ein etter ordet «lømendi», kan ein til dømes skrive «løme» eller «mend» i søkjefeltet. Dei fyrste eller siste bokstavane i ordet treng ikkje vere med når ein søkjer. Dersom ein er i tvil om bokstavar midt inne i ordet ein søkjer etter, kan ein bruke teiknet «%». Til dømes «l%men%i». Då skal ordet «lømendi» kome fram.

Nynorskord heiter på vallemål

Dersom ein ynskjer å finne ut kva eit nynorskord heiter på vallemål, så kan ein også oftast finne dette. Du kan velje «forklåring» under «søk etter ord», lengst til venstre under søkjefeltet. Så kan du skrive inn «lemen» i søkjefeltet. Då skal «lømendi» kome fram blant orda som er opplista.

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på O: 12 | Totalt: 2438 | nullstill
Forklåring Døme
check odd fjóre

alle fire; om jenter (eldre bøyingsformer)

Da kóme odd fjóre systan ti' mǿtæ.

check okle ihóp

føye saman to taksperrer med ein treplugg i toppen

I mǿnæ æ raptan okla i hop, tèkje út ti' hæltis, å mæ trénagli igjænom.

close om ananné (V)

om einannan

check om inkji

1. øydelagd
2. forbi, avslutta
Sjå også vère.

1. Nò æ sykkelen min om inkji, så nò lýt eg kaupe mi ný'e. Det varte helst'e om inkji det 'an stelte .
2. Det varte om inkji mæ 'enn Tóre å 'ó Gunnår.

check om mǿnó

om morgonane

Mi æ 'kji så tí'lège om mǿnó som førr'e. Det æ så vóndt å ríse opp om mǿnó. Eg æ så fillen om mǿnó, eg tikjest alli kåm' i gong med det eg ha' sillt.

close om pass

om lag

da båre klinjen i fot, dei ha ompass ei lefse ti manns.

check omennanné (H)

om einannan

Kara å kvendi sitje omennanné i kjyrkjunn no for tí'inn.

check onnó fòrí

annakvar fòr i potetåkeren

Eplí vorte sette i onnó fòrinn.
check opp slòv å néd hurrandi

tung bakke opp men verre ned att (Gamalt or Sætesdal)

"Opp slòv å néd hurrandi!", sa Tårål, då 'an gjekk midjom Òveinang å Homm.

check oppat

opp til

Gró reiste oppat vårfjósæ, 'u sille mókke ti' kvelds.

check opp'tt' av dage

person som er svært lik ein av sine forfedrar (i utsjånad, tale- eller veremåte)

Det æ som å sjå 'an Ånund opp'tt' av dage, fysst an sér 'an Gunnår.

close ormeslikka bèr

blåbær som er blanke og svarte