Ordliste

Tal ord 7 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check a

eit

Eg hèv' a vént hús å an gó'e bíl'e.

check a

ei

Der va' a vé' ei, å tvæ helle ljóte. Der va' ei jente eg líka godt.

check an (V)

Ein (hankjønn). Den trykklette forma er ulik i Valle og Hylestad: I Valle: "an", i Hylestad: "enn".
Ein brukar berre den trykklette forma som artikkel, den trykksterke er eigentleg eit talord.
Sjå også den ubundne artikkelen ein (H) og talordet ein.

Èg æ an valldǿli.
Èg æ enn hylstringji.

check dei

Den bundne artikkelen (fleirtal)

Eg tala dei tvei små gútan. Eg tala da. Mi gåve dei tvæ jentó 500 krónu kvær.

check den

Den bundne artikkelen, hankjønn og hokjønn

Den gamli mannen va' nórd sjå mé. Èg va' sǿ sjå dei gamle mannæ. Kòri hèv' du gjårt av dei nýe sagjinn?

check dèt

Den bundne artikkelen, inkjekjønn

Di gamle húsi va' mitt. Èg búdde i dei gamle husæ.

check enn (H)

Ein (hankjønn). Den trykklette forma er ulik i Valle og Hylestad: I Valle: "an", i Hylestad: "enn".
Ein brukar berre den trykklette forma som artikkel, den trykksterke er eigentleg eit talord.
Sjå også den ubundne artikkelen ein (V) og talordet ein.

Eg æ enn hylstringji.
Eg æ an valldǿli.