matlage

lage til eit måltid (td middag)

Infinitiv
matlage
Presens eintal
matlagar
Presens fleirtal
matlage
Preteritum eintal
matlaga
Preteritum fleirtal
matlaga
Perfektum eintal
matlaga
Imperativ eintal
matlag!
Imperativ fleirtal
matlagji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Sigurd Brokke (24.03.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9921