fegrast

verte venare (helst om born og ungdom)
Sjå også fegrast'e.

Infinitiv
fegrast
Presens eintal
fegrest
Presens fleirtal
fegrast
Preteritum eintal
fegrast
Preteritum fleirtal
fegrast
Perfektum eintal
fegrast
Imperativ eintal
fegrast!
Imperativ fleirtal
fegrast!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (10.03.2011)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (17.03.2011)
Id fra gammalt system:
9893