avtelje

rå i frå

Da avtåld' 'an, så 'an lét det vère. Di lute avtelj' 'æ, detta må 'u alli.

Infinitiv
avtelje
Presens eintal
avtèl'e
Presens fleirtal
avtelje
Preteritum eintal
avtålde
Preteritum fleirtal
avtålde
Perfektum eintal
avtålt
Imperativ eintal
avtèl!
Imperativ fleirtal
avtelji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Jon Kjelleberg (2014)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (10.03.2011)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (23.10.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (23.10.2013)
Id fra gammalt system:
9882