tjå

1. slite ut eit velbruka tøy- eller kledeplagg til det er heilt utslite
2. tyne ut siste rest av noko
3. bleikje, misse farge (om høy)

1. Telti mitt æ helst'e tjått av sól å vind'e.
2. Nò hav' mi sói så lengji på sami grúten at nò hav' mi tjått 'an út.
3. Høytti æ tjått.

Infinitiv
tjå
Presens eintal
tjår
Presens fleirtal
tjå
Preteritum eintal
tjådde
Preteritum fleirtal
tjådde
Perfektum eintal
tjått
Imperativ eintal
tjå!
Imperativ fleirtal
tjåi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Gunhild Espetveit (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.02.2011)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (14.09.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (12.06.2013)
Id fra gammalt system:
9875
Intern kommentar:
Tyding 3: Tarald Nomeland.