nedde

gnelle, skjelle

Gamlegóme va' så fæl ti' nedde då mi våre små.

Infinitiv
nedde
Presens eintal
nedd'e
Presens fleirtal
nedde
Preteritum eintal
nodd
Preteritum fleirtal
nodde
Perfektum eintal
nodde
Imperativ eintal
nedd!
Imperativ fleirtal
nedd!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Personlege eigenskapar
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_ 3

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.02.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (03.04.2024)
Id fra gammalt system:
9855
Ukjent ord, sikker kjelde