nedde

gnelle, skjelle

Infinitiv
nedde
Presens eintal
nedd'e
Presens fleirtal
nedde
Preteritum eintal
nodd
Preteritum fleirtal
nodde
Perfektum eintal
nodde
Imperativ eintal
nedd!
Imperativ fleirtal
nedd!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_3

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.02.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9855
Ukjent ord, sikker kjelde