gnarre

1. rikse (helst om ei kvern), gå smått
2. bruka om kald vind som stryk
3. knirke

Infinitiv
gnarre
Presens eintal
gnarrar
Presens fleirtal
gnarre
Preteritum eintal
gnarra
Preteritum fleirtal
gnarra
Perfektum eintal
gnarra
Imperativ eintal
gnarr!
Imperativ fleirtal
gnarri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Ver og føre , Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (25.02.2011)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (06.03.2017)
Id fra gammalt system:
9852
Intern kommentar:
SB: Tyding 3 Bergit Rike. JK 6.3.17. BKR skriver dette om gnarre: "gnarre" ein. På sume hurert med treoka er der mest som ein grindokje i indre kanten. den øvre enden av denne 2okjen2 sviv millom veggjen og ein oke som er fest på veggen ovanfor gåtten øvst i dynni. den nedre enden av "okjen" svivc i ei holke i duregåtten eller i ei holke i eit trestykke som er fest innåt dudestokken. Um sovorne hurer segjer me: "Den huri svive med 'n gnarre"