fruse

1. auke, vekse, bruse
2. slå til

Infinitiv
fruse
Presens eintal
frusar
Presens fleirtal
fruse
Preteritum eintal
frusa
Preteritum fleirtal
frusa
Perfektum eintal
frusa
Imperativ eintal
frus!
Imperativ fleirtal
frusi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (27.11.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9635