sleggje

hamre ut eit ljå- eller knivemne med eggstål i

Òlav hèv' sleggja út mangt a ljåimni.

Infinitiv
sleggje
Presens eintal
sleggjar
Presens fleirtal
slegge
Preteritum eintal
sleggja
Preteritum fleirtal
sleggja
Perfektum eintal
sleggja
Imperativ eintal
slegg!
Imperativ fleirtal
sleggji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Sigurd Brokke (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (17.11.2010)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (17.11.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (17.11.2010)
Id fra gammalt system:
9620