himne

hemne

Infinitiv
himne
Presens eintal
himnar
Presens fleirtal
himne
Preteritum eintal
himna
Preteritum fleirtal
himna
Perfektum eintal
himna
Imperativ eintal
himn!
Imperativ fleirtal
himni!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.11.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9585