býte mæ ljåræ

bruka om to eigarar som slo gras ved ei byteline

Uttrykk
býte mæ ljåræ
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (16.09.2010)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.10.2011)
Id fra gammalt system:
9422