ikle

terge, erte, mobbe

'An ikla ti' 'an fekk det som 'an villi.

Infinitiv
ikle
Presens eintal
iklar
Presens fleirtal
ikle
Preteritum eintal
ikla
Preteritum fleirtal
ikla
Perfektum eintal
ikla
Imperativ eintal
ikl!
Imperativ fleirtal
ikli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Jon Uppstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (01.09.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (01.09.2010)
Id fra gammalt system:
9389