sǿte

suge (td drops)

Infinitiv
sǿte
Presens eintal
sǿtar
Presens fleirtal
sǿte
Preteritum eintal
sǿta
Preteritum fleirtal
sǿta
Perfektum eintal
sǿta
Imperativ eintal
sǿt!
Imperativ fleirtal
sǿti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (29.08.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9372