lægne

gjere lågare

Infinitiv
lægne
Presens eintal
lægnar
Presens fleirtal
lægne
Preteritum eintal
lægna
Preteritum fleirtal
lægna
Perfektum eintal
lægna
Imperativ eintal
lægn!
Imperativ fleirtal
lægni!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (29.06.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9340