drage vengjen

prøve seg på å få tak i ei jente

Uttrykk
drage vengjen
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (29.06.2010)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.10.2011)
Id fra gammalt system:
9318