slǿtre

1. likesæl, halde det same (gjeld folk og dyr)
2. gå seint; gjeld folk og dyr

1. Sòme saui halde di same kòr da slǿtre. Eg slǿtrar heimi heile dagan.
2. Kåvan kunn' barre slǿtre attí. Kjýrí slǿtra eisemó.

Infinitiv
slǿtre
Presens eintal
slǿtrar
Presens fleirtal
slǿtre
Preteritum eintal
slǿtra
Preteritum fleirtal
slǿtra
Perfektum eintal
slǿtra
Imperativ eintal
slǿtr!
Imperativ fleirtal
slǿtri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar , Dyr
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (03.06.2010)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (21.11.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.11.2018)
Id fra gammalt system:
9288