trekkjast

krangle, vere usamde
Sjå også trekkjast opp.

Da trekkjast så jamt i politikkjæ.

Infinitiv
trekkjast
Presens eintal
trekkjest
Presens fleirtal
trekkjast
Preteritum eintal
trektest
Preteritum fleirtal
trektest
Perfektum eintal
trekst
Imperativ fleirtal
trekkjast!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Gunhild Espetveit (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.05.2010)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (28.09.2011)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (26.10.2011)
Id fra gammalt system:
9258